Ottossons Åkeri AB

 

070-333 05 45

Här finns vi!

VÄLKOMMEN TILL OTTOSSONS ÅKERI I STRÖMSUND AB

Vi välkomnar både gamla och nya kunder till oss på Ottossons Åkeri i Strömsund AB – ett genuint familjeföretag som ägs och drivs av bröderna Jan och Lars Ottosson. Fadern Åke Ottosson grundade firman i liten skala 1963 och är alltjämt aktiv som erfaren rådgivare. Även tredje generationen Ottosson är numera aktiv i bolaget.


Idag bedriver vi en nischinriktad verksamhet med tonvikt på drift/underhåll av allmänna vägar och skogsbilvägar samt markentreprenader. Utöver dessa uppdrag utför vi vägförstärkningsarbeten och schaktarbeten vid nybyggnation av vindkraftverk samt specialtransporter av olika slag. Tack vare lång erfarenhet, våra kunskaper och resurser anlitas vi när kvalificerade anläggningsuppdrag ska utföras – vi fungerar då som problemlösare i nära samarbete med kunden. Överhuvudtaget kännetecknas vår verksamhet av långvariga och nära kundrelationer.


Sedan starten har företaget successivt expanderat och fortsätter nu efter 50 års verksamhet att utvecklas positivt. Vi är 25–30 anställda, beroende på säsong, som tar hand om den dagliga verksamheten med hjälp av en modern och väl uppdaterad maskinpark. De tekniska resurser vi förfogar över är omfattande och gör oss flexibla: grus- och plogbilar med lastväxlarflak, hjullastare i olika viktklasser, väghyvlar, grävmaskiner, bandtraktorer, vältar, vagnar för varierat bruk och en mängd övrig maskinutrustning, anpassad för vår verksamhet.


Vårt huvudsakliga operationsområde är norra Jämtland. Som Strömsundsföretag är vi starkt samhällsengagerade. Vi har byggt upp ett rykte som pålitlig partner, inom både näringslivet och offentliga sektorn. 2010 utsågs Ottossons Åkeri i strömsund AB till Årets Företagare i Strömsunds kommun, vilket bland annat motiverades med att företaget är en förebild vad gäller samarbete med gymnasieskolan och representerar en stark tro på bygden och på utveckling i kommunen.


Vill du veta mer om din transportpartner sedan 1963 - titta i vår broschyr!

 

åkeri

Kontakt

Ottossons Åkeri AB